Wrestlemania 33

World Heavyweight Championship Match
John Cena (c) v Daniel Bryan

Winner – John Cena

WWE Championship Match
Bray Wyatt (c) v Antonio Cesaro

Winner – Bray Wyatt

Intercontinental Championship Ladder Match
Bad News Barrett (c) v Sami Zayn v Big E Langston v Damien Sandow v Bully Ray Dudley v Finn Balor

Winner – Big E Langston

NWA Championship Rumble Match
Randy Orton (c) v John Morrison v Austin Aries v Cody Rhodes v Hideo Itami v Sheamus v Ricochet v Tommy End v Dalton Castle v Jeff Hardy

Winner – John Morrison

European Championship 5Way Elimination Match
Rusev (c) v Jay Lethal v Stixx v Samoa Joe v Jey Fatu

Winner – Rusev

Cruiserweight Championship Match
Kota Ibushi (c) v Adrian Neville

Winner – Kota Ibushi

World Tag Team Championship 3-Bird Rules Match
Bullet Club (c) v The Shield

Winner – Bullet Club

mania whwCard Mania WWE TitleCard Mania Ladder Bubbe
Card Mania NWA 1.jpgCard Mania CWCCard Mania Womens Title
Card Mania KO BrockCard Mania Inferno

Advertisements